Kokapensaan varjosta kahvin viljelyyn - valoisa muutos Kolumbian maaseudulla

Kokapensaan varjosta kahvin viljelyyn - valoisa muutos Kolumbian maaseudulla

Kolumbian maaseudulla on viime vuosikymmeninä koettu suuria muutoksia, kun kokapensaan viljelystä on vähitellen siirrytty kahvin viljelyyn. Tämä muutos ei ole ollut helppo ja se on tuonut mukanaan omia haasteita viljelijöille. Siruma Coffee, yhteistyökumppanimme Kolumbiassa, edistää muutosta ostamalla papuja viljelijöiltä, jotka ovat vaihtaneet kokaiinista kahviin ja kouluttamalla viljelijöitä saamaan kahvipavuista mahdollisimman korkealaatuisia, mikä nostaa niiden hintaa ja tekee kahvin viljelystä houkuttelevampaa.

Kokapensaan historia Kolumbiassa juontaa juurensa pitkälle menneisyyteen, jossa alkuperäiskansat viljelivät sitä korkeilla vuoristoalueilla. Alunperin kokapensaan lehtien puru antoi energiaa alkuperäiskansoille. 1970-luvulla kokaiinista tuli kuitenkin maailmanlaajuinen ilmiö ja suuri kysyntä sai kolmannen maailman maat tuottamaan sitä. Kolumbian tapauksessa FARC-sissiryhmä alkoi viljellä kokapensaita ja tuottaa kokaiinia rahoittaakseen toimintaansa.

Vuonna 2016 Kolumbian hallitus teki sopimuksen FARC-sissien kanssa, minkä seurauksena ryhmän piti lopettaa kokaiinin tuotanto ja aseiden käyttö palatakseen osaksi kolumbialaista yhteiskuntaa. Vaikka rauhansopimus lopetti organisoituneen toiminnan, kaikki sissiryhmän jäsenet eivät taipuneet siihen. Nyt jengit ovat vähemmän organisoituneita ja paljon pienempiä kuin FARC-sissit.

Viljelijät ovat motivoituneita lisäämään laillisten kasvien kasvatusta

Muutos on vaikuttanut eniten Kolumbiassa seuraavilla alueilla: Cauca, Caldas, Tolima, Huila, Antioquia ja Nariño. Näistä alueista Kaffa Roastery on ostanut kahveja Caucasta ja Caldasista. Alueet ovat kärsineet vuosikymmenien ajan kokaiiniteollisuudesta johtuvista konflikteista.

Muutos on kuitenkin tapahtumassa hitaasti. Vaikka kokapensaiden viljely on vähentynyt ja kahvin lisääntynyt, alueella olevat aseelliset jengit vaikuttavat edelleen viljelijöiden päätöksiin. Monet viljelijät joutuvat viljelemään pienen osuuden kokaa turvatakseen asemansa tai maksamaan niin kutsuttua "veroa" alueella oleville jengeille säilyttääkseen toimintansa.

Alueiden viljelijät ovat kohdanneet muutoksen kahdella tavalla. Toiset näkevät kokapensaan viljelyn hyvänä tulonlähteenä, kun taas suurempi osa viljelee sitä vain pakosta. Monet ovat iloisia mahdollisuudesta siirtyä viljelemään pelkästään kahvia tai muita laillisia kasveja, mutta alueella olevat aseistetut jengit vaikuttavat edelleen tilanteeseen.

Siruma Coffee yhteistyökumppaneineen auttaa viljelijöitä vaihtamaan kahvinviljelyyn tarjoamalla tarvittavaa tietoa ja työkaluja erikoiskahvin tuottamiseen. Tarkoituksena on antaa viljelijöille mahdollisuus tekemään oman valintansa sen sijaan, että heitä painostettaisiin vaihtamaan laittomat viljelykset kahviin.

Muutosta voi nopeuttaa maksamalla kahvipavuista korkeampaa hintaa

Kolumbian kokapensaiden viljelijät ovat matkalla kohti muutosta, ja tuki heille tässä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää. Kahvi voi olla avain parempaan tulevaisuuteen alueilla, joissa konfliktit ovat hallinneet liian pitkään.

Kahvipaahtimot ja heidän asiakkaansa voivat edistää tätä muutosta maksamalla kahvista reilua hintaa, mikä tekee sen viljelystä houkuttelevaa. Erityisesti siksi, että kokapensaiden viljelystä voi viljelijä saada noin 6 kertaa enemmän tuloja kuin kahvin viljelystä.

Lisäksi on tärkeää tukea yrityksiä, jotka tarjoavat suoraa apua viljelijöille työpajojen muodossa. Näin viljelijät saavat tarvitsemaansa tietoa erikoiskahvin tuottamiseen ja voivat kasvattaa tuotantoaan, mikä vähentää houkutusta siirtyä laittomaan talouteen.

Tiedot ja kuvat: Siruma Coffee

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.